´╗┐

MINI

post-image

Umywalki dostŕpne w poni┐szych wariantach rozmiarów i kszta│tów:


Umywalka Mini 42cm
Symbol: 071000-u
´╗┐
´╗┐